Just in Time

Bo uciekająca chwila nie zaczeka. Liczy się tu i teraz.

Jedyne, co można zrobić to spróbować zatrzymać pędzące chwile i obrazeM. uwiecznić to, co tak ulotne.

 

Zapraszam,

Magdalena eM. Borucka

Kategorie
Licznik odwiedzin
Online:

Zielona Wyspa Śląsk

Tauron Zielona Wyspa Śląsk: Śląsk, Polska, Irlandia…

Dariusz Niebudek na scenie czuł się jak ryba w wodzie, nie gorzej niż żorska Orkiestra Rozrywkowa pod dyrekcją Lothara Dziwokiego, który zauroczył zebranych nie tylko batutą, ale także swoim głosem. Orkiestry gór­nicze z KWK “Chwałow­ice” oraz KWK “Szczygłow­ice” stoczyły swoistą bitwę na głosy między sobą. Trady­cyjne galowe mundury jed­nej z rywal­izu­ją­cych „drużyn” kon­trastu­jące z zabawną irlandzką styl­iza­cją drugiej dopeł­ni­ały całości. Feeria barw i muzyka świata, a to wszystko w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Czego chcieć więcej?

Tauron Zielona Wyspa Śląsk – Eleanor McEvoy

Kul­mi­nacją części muzy­cznej kon­certu był wys­tęp goś­cia z Irlandii – Eleanor McEvoy, której niezwykły głos na długo zapad­nie w pamięć, zapewne nie tylko mi… Posłuchajcie  sami: „Little Look”

Tauron Zielona Wyspa Śląsk: Carrantuohill 25lat po…

Koncert Tauron Zielona Wyspa Śląsk odbył się za sprawą rodz­imego zespołu Car­ran­tuo­hill, który udowod­nił, że ta zielona wyspa może być także i u nas. Muzycy, prop­a­ga­torzy kul­tury irlandzkiej i wykon­awcy muzyki tego regionu, w asyś­cie przy­jaciół z kraju i zagranicy zabrali zebranych w niezwykłą podróż. Nie bez echa przeszedł jubileusz gospo­darzy, świę­tu­ją­cych 25- ​lecie pracy artysty­cznej. Jerzy Illg, redak­tor naczelny wydawnictwa „Znak” uhonorował artys­tów prawdzi­wym Noblem! Miłym dodatkiem były także kopie platynowej płyty, jaką grupa otrzy­mała za ostatni album – “Ses­sion, Nat­ural Irish & Jazz” , a którą uhonorowano zespół pod­czas kon­certu w Pro­gramie Trzecim Pol­skiego Radia w niedzielę poprzedzającą koncert. Bogdan Wita, „szef zespołu”, otrzymał od kolegów tytuł „kierownika imprezy”. I słusznie!

Tauron Zielona Wyspa Śląsk: Muniek Staszczyk

Ciemne okulary, skóra, zmierzwione włosy… To atrybuty Muńka Staszczyka, którego nie zabrakło na zielonej gali… Irlandzkie klimaty sprawiły, że nie obyło się bez jego „Ajrisz”, a na zakończenie także chłopaków, którzy ponoć nie płaczą…